THIẾT BỊ SƠ CHẾ THUỐC ĐÔNG DƯỢC 

HỆ THỐNG CHIẾT XUẤT CÔ ĐẶC

MÁY TRỘN VÀ TẠO HẠT

MÁY LÀM VIÊN HOÀN

HỆ THỐNG SẤY PHUN

THIẾT BỊ SẤY CÁC LOẠI

MÁY DẬP VIÊN

MÁY VÔ NANG

MÁY ÉP VỈ

MÁY DÁN NHÃN

0919 47 6666